Prohlášení Strany Práv Občanů ZEMANOVCI k situaci ohledně koronaviru

17/03/2020 Prohlášení Strany Práv Občanů ZEMANOVCI k situaci ohledně koronaviru

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI plně podporuje opatření přijatá vládou ČR, která jsou nezbytná pro ochranu zdraví nás všech. Vláda ČR má naši plnou podporu.

Prosíme, dodržujme Vládou ČR stanovená pravidla a zároveň vás všechny prosíme, abychom nepodléhali strachu a panice.

Naše země vždy dokázala překonat všechna protivenství.

Dokážeme to i nyní.

Chovejme se zodpovědně, táhněme za jeden provaz a buďme k sobě vzájemně ohleduplní a laskaví.

Martin Šulc

předseda Strany Práv Občanů ZEMANOVCI
Poslední tiskové zprávy

Proč SPO?

 

  1. navrhujeme, aby bylo preferenční procento ve volbách do Poslanecké sněmovny dále sníženo z 5 na 3 %
  2. navrhujeme, aby ve volbách do Poslanecké sněmovny byl počet volebních okrsků zvýšen z dnešních 14 na 35
  3. navrhujeme, aby občané i v krajských a celostátních volbách měli možnost vybírat osobnosti z kandidátek více politických stran
  4. navrhujeme, aby starostou, resp. primátorem byl zvolen ten, kdo v komunálních volbách obdržel nejvíce preferenčních hlasů
  5. navrhujeme, aby krajským hejtmanem byl zvolen ten, kdo v krajských volbách obdržel nejvíce preferenčních hlasů
  6. navrhujeme, aby místní referendum bylo platné při menší než 35 % účasti občanů