Členství

Jak se stát členem Strany Práv Občanů?

1.   Seznamte se se stanovami Strany Práv Občanů.

2.   Vyplňte přihlášku.

3.   Pokud chcete být členem jiné místní organizace než ke které náležíte dle trvalého bydliště, specifikujte to prosím v přihlášce.

4.   Přihlášku pošlete e-mailem na adresu info@stranaprav.cz či poštou do http://www.stranaprav.cz/kontakt/.

5.   Vyčkejte na kontakt předsedy krajského výboru nebo jím pověřeného člena SPO, který s Vámi dohodne podrobnosti členství.